loader image

Wygrywamy w Lesznie!

Z radością informujemy o kolejnym korzystnym orzeczeniu wydanym w sprawie naszych Klientów. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydział zamiejscowy w Lesznie w składzie SSO Małgorzata Ławecka-Skóra sygn. XIII C 615/20 wydał w dniu 28.04.2022 r. wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu „Własny kąt hipoteczny” zawarta z PKO BP SA jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 156 tys. zł stanowiącą sumę dotychczas zapłaconych rat wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 07.09.2020 r. oraz zwrotem kosztów procesu w kwocie 11.800,00 zł.

W sprawie przesłuchanych było kilku świadków, byłych pracowników banku oraz dwukrotnie powodowie.