loader image

Wygrywamy z BNP Paribas Bank Polska

Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Iwona Godlewska) wyrokiem z dnia 16.09.2021 r. w prowadzonej przez nas sprawie XVIII C 1133/20 ustaliła nieważność umowy kredytowej denominowanej do CHF przeciwko BNP Paribas Bank Polska. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców 135 tys. zł, które stanowią sumę wpłat dokonanych przez kredytobiorców w wykonaniu nieważnej umowy. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, bank nie zawnioskował żadnych świadków. Sąd oddalił wniosek o dowód z opinii biegłego, a także wniosek banku o zawieszenie postępowania do czasu wydania uchwały przez SN.

Sąd podzielił argumentację pozwu, a szczegóły rozstrzygnięcia poznamy w pisemnym uzasadnieniu.