loader image

Rzekomy kredyt walutowy okazał się nie do końca takim być…

19 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny SSR del. Anna Mikołajczak uwzględniła w całości pozew naszych Klientów i ustaliła, że umowa MIX Hipoteczny zawarta z PKO BP S.A. jest nieważna i zasądziła na rzecz Kredytobiorców ponad 290 tys. zł (suma wszelkich wpłat na rzecz Banku od początku umowy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu przedsądowym tj. od 9 kwietnia 2020 r. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Sąd oparł swoje orzeczenie wyłącznie na podstawie klauzul abuzywnych. W toku procesu bank złożył naszym Klientom propozycje „ugodową”. Ugoda nie była jednak dla Klientów korzystna, na szczęście nie dali się nabrać, decydując się na kontynuację procesu.