loader image

Kolejna umowa denominowana banku Raiffeisen nieważna!

Na fali noworocznych sukcesów przynosimy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2022 r. sygn. I C 530/20 SSO Katarzyna Sokólska:

✅ umowa kredytu denominowanego z Raiffeisen Bank International AG bezwzględnie nieważna

✅ zasądzone kwoty dochodzone pozwem stanowiące sumę wszelkich kwot wpłaconych od początku umowy na rzecz banku (około 390 tys. zł)

✅ zasądzone odsetki ustawowe od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty

✅ nieuwzględniony zarzut zatrzymania Sąd w pełni podzielił argumentację pozwu i zgodził się z nami, że umowa denominowana jest bezwzględnie nieważna w oparciu o art. 58 k.c. w zw. z art. 69 pr. bankowego!

Nasi Klienci mogą spokojnie oczekiwać na apelację banku. Wiedzą też, że mają nasze pełne wsparcie i współpracę na preferencyjnych warunkach, jeśli zostaliby pozwani przez bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.