loader image

Czy można przestać płacić kredyt w trakcie trwania umowy i nie narazić się na jej wypowiedzenie?

Czy można przestać płacić kredyt w trakcie trwania umowy i nie narazić się na jej wypowiedzenie? Można! O ile otrzyma się tzw. zabezpieczenie wydane przez sąd. Takie właśnie wstrzymanie spłaty kredytu uzyskaliśmy dla naszych Klientów.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie I ACa 1089/21 SSA Małgorzata Kaźmierczak orzeczeniem z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie p-ko mBank S. A. postanowiła, że kredytobiorcy do czasu prawomocnego zakończenia sprawy nie muszą spłacać rat kredytu. Bank w tym czasie nie może wypowiedzieć umowy ani przekazać do BIK informacji o zaległościach w spłacie.

Zazwyczaj przyjmuje się, że warunkiem udzielenia takiego zabezpieczenia jest to, by kredytobiorca miał spłacone więcej aniżeli otrzymał kredytu (nie jest to warunkiem formalnym, a bardziej praktyką sądów). Przy takim wysokim kursie nie trudno o takie sytuacje, tak też było w tym przypadku.

Sprawa cieszy nas tym bardziej, że jak dotychczas udzielanie zabezpieczeń w sądach apelacji poznańskiej nie przyjęło się tak, jak w tzw. wydziale frankowym w Warszawie.