loader image

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w pełni podziela nasze argumenty…

Nowy Rok zaczynamy od świetnych wiadomości!

4 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim SSO Alina Gąsior w sprawie I C 809/21 ogłosił wyrok, w który:

✅ ustala, że umowa z mBank (Multiplan) jest nieważna;

✅ zasądza na rzecz naszych Klientów całość dochodzonego roszczenia tj. 120 tys. zł i ok. 40 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wezwania do zapłaty;

✅ obciąża bank w całości kosztami postępowania.

Sąd podzielił nasze argumenty na temat nieważności umowy, uznał, że Kredytobiorcy byli obciążeni niewspółmiernie wysokim ryzykiem walutowym, a bankowi pozostawiono zupełną swobodę w ustalaniu kursów walut. Sytuacja z ogłoszeniem wyroku wyszła zabawnie. W ogłoszeniu uczestniczyliśmy zdalnie, ale z uwagi na problemy z dźwiękiem wyroku i uzasadnienia słuchaliśmy przez telefon. Nasi Klienci czekają teraz na apelację. Roszczeń banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie muszą się bać, gdyż dla naszych Klientów mamy specjalne, bardzo preferencyjne warunki współpracy przy obronie przed tymi roszczeniami! Naszym Klientom serdecznie gratulujemy, a Państwu i sobie życzymy podobnych sukcesów w Nowym Roku!