loader image

Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank International AG!

Ten tydzień będzie dla nas pełen wrażeń, czeka nas ogłoszenie co najmniej 4 wyroków i kilka rozpraw końcowych!

Zaczynamy bardzo dobrze, w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, SSO Bogumiła Bilewicz sygn. I C 642/20 w dniu 26.04.2022 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta z dawnym Polbank (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu) jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 110.219,99 złotych polskich tytułem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w związku z nieważnością umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2020 roku do dnia dokonania faktycznej zapłaty.

Sąd w całości podzielił argumentację pozwu.

Sprawa tym bardziej cieszy, że jest to prawdopodobnie pierwszy wyrok w tym składzie, a jeden z nielicznych w SO w Kaliszu.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się kolejnymi dobrymi wiadomościami.