loader image

Całkowita nieważność umowy zawartej z bankiem Millenium S.A.

W Warszawie też wygrywamy z Millennium S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Anna Tyrluk-Krajewska w sprawie pod sygnaturą IV C 1561/19 wydał w dniu 31.05.2022 r. wyrok, w którym:

1) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z bankiem Millennium S.A. jest nieważna w całości

2) zasądził od banku na rzecz kredytobiorców ponad 150 tys. zł oraz 40 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od stycznia 2020 r. (dzień wskazany w pozwie);

3) obciążył bank kosztami procesu

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko powodów. Nie uzasadniał z tego powodu przyczyn nieważności umowy, stąd szczegółów dowiemy się z pisemnego uzasadnienia. Sąd bardziej szczegółowo odniósł się do dwóch zarzutów indywidualizujących niniejszą sprawę, a mianowicie kwestii zawarcia aneksu do umowy i rzekomej możliwości spłaty kredytu od samego początku w walucie franków szwajcarskich. Bank Millennium podnosił, że w regulaminie kredytowania zapisana była możliwość spłaty bezpośrednio w walucie. W toku sprawy argumentowaliśmy, że w rzeczywistości taka oferta nie była przedstawiona powodom, a nadto strony zawarły aneks w sprawie zmiany sposobu spłaty. gdyby możliwość spłaty bezpośrednio w walucie rzeczywiście istniała od chwili zawarcia umowy, niepotrzebne byłoby zawieranie aneksu. Sąd tę argumentację podzielił. Podkreślił przy tym, że aneks nie mógł sanować umowy, skoro w chili jego zawierania powodowie nie mieli świadomości nieważności umowy.

Odsetki ustawowe zasądzono od dnia wskazanego w wezwaniu przedsądowym. Powodowie na ostatniej rozprawie zostali pouczeni przez sąd o skutkach nieważności umowy, jednak my wykazywaliśmy, że powodowie od samego początku swoją świadomością obejmowali wszystkie opisane przez sąd skutki nieważności umowy.