loader image

Wygrywamy z Santander Bank!

Miło nam poinformować, że wygraliśmy z Santander Bank w sprawie dawnej umowy Kredyt Banku.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie XVIII C 41/21 SSO Joanna Ciesielska-Borówiec w wyroku z dnia 18 maja 2022 r. ustaliła, że dawna umowa Kredyt Banku jest nieważna i zasądziła na rzecz powódki kwotę ponad 100 tys. zł stanowiącą sumę wszystkich dotychczasowych wpłat, a także obciążyła bank kosztami procesu.

Sąd nie uwzględnił żadnego z zarzutów podnoszonych przez pozwaną – przedawnienia, ewentualnego zarzutu potrącenia oraz ewentualnego zarzutu zatrzymania. Naszym zdaniem zarzuty o charakterze ewentualnym są nieskuteczne i nie zasługują na uwzględnienie. Z pisemnego uzasadnienia dowiemy się, z jakiego powodu zarzuty te zdaniem sądu nie zostały uwzględnione.

Tymczasem już wkrótce ogłoszenie kilku kolejnych wyroków, w tym dwóch prawomocnych w SA Poznań!