loader image

Kolejne sukcesy Kancelarii w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

1) Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem na posiedzeniu niejawnym z dnia 29.06.2022 r. sygn. I C 1055/20 SSO Katarzyna Jelewska-Sterczała ustalił, że umowa z PKO BP z 2008 r. jest nieważna i zasadził na rzecz kredytobiorców nieco ponad 98 tys PLN i 66 tys CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w pozwie;

2) Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 08.07.2022 r. sygn. I C 766/21 SSO Katarzyna Sokólska ustalił, że umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dawna umowa kredytu budowlanego z BPH) jest nieważna i zasadził na rzecz kredytobiorców nieco ponad 220 tys PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w pozwie;

3) Sąd Okrę©owy w Poznaniu wyrokiem na z dnia 14.07.2022 r. sygn. XII C 1026/20 SSO Krzyszof Baranowski ustalił przesłankowo, że spłacona już w całości kilka lat temu umowa z Getin Noble Bankiem S.A. jest nieważna i w oparciu o to ustalenie zasądził na rzecz kredytobiorców nieco ponad 189 tys PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w pozwie.

Kredytobiorcom serdecznie gratulujemy i cieszymy się z kolejnych sukcesów na polu bitwy z Bankami