Sądy potwierdzają brak podstaw do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Nie znam jak dotąd żadnego wyroku sądu, który zasądzałby na rzecz banku wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w jakiejkolwiek postaci. Wręcz przeciwnie, zewsząd płyną krytyczne głosy co do takiej koncepcji. Roszczenie takie, tak samo jak żądanie waloryzacji sądowej jest oczywiście sprzeczne z celami dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych …

Sądy potwierdzają brak podstaw do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Read More »