Brak podstaw do pouczania kredytobiorców o skutkach nieważności umowy oraz zasadność zasądzania odsetek ustawowych

Roszczenie kredytobiorców o zapłatę i ustalenie nieważności umowy staje się wymagalne (w rozumieniu przepisów o odsetkach ustawowych za opóźnienie) z upływem terminu wskazanego na zapłatę w przesłanym bankowi wezwaniu przedsądowym i od tego dnia pozwana pozostaje w zwłoce ze spełnieniem żądanego świadczenia pieniężnego. Najpóźniej w tej samej chwili (upływu terminu wskazanego w wezwaniu) nastąpiła trwała bezskuteczność umowy, …

Brak podstaw do pouczania kredytobiorców o skutkach nieważności umowy oraz zasadność zasądzania odsetek ustawowych Read More »