loader image

Nieważność umowy zawartej z GE Money S.A.

Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 października 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym przez SSO Sławomirę Hańczewską ( I C 1341/20) w sprawie przeciwko BPH S.A. ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z GE Money S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów dochodzone kwoty tj. ponad 584 tys. złotych i 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu.