loader image

Ekspresowy prawomocny wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu SSA Tomasz Chojnacki wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie pod sygnaturą I ACa 712/22 potwierdził wyrok Sądu Okręgowego ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego zawartej z Raiffeisen Bank International AG i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę dochodzoną pozwem (sumę dotychczasowych wpłat).

Sąd utrzymał odsetki ustawowe od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu przedsądowym, ale uwzględnił zarzut zatrzymania, w związku z czym oddalił roszczenie o odsetki po dniu złożenia zarzutu zatrzymania.

Dzisiaj, dzień po wydaniu orzeczenia, bank zadeklarował dobrowolną zapłatę nie tylko kwoty objętej powództwem, ale również kwoty spłaconej po wytoczeniu powództwa!

Sąd w całości obciążył bank kosztami procesu.

Naszym Klientom gratulujemy i dziękujemy za okazane zaufanie!