loader image

Podwójna wygrana w Sądzie Okręgowym w Warszawie!

Tyle się działo, że zapomnieliśmy przekazać wspaniałych noworocznych wieści! Wygrywamy podwójnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny SSR del. Adam Mitkiewicz wyrokiem z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie pod sygnatura XXV C 1708/20 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz naszego Klienta dochodzone kwoty tj. ponad 140 tys. złotych oraz 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do dnia zapłaty.
  • Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny SSO Bożena Chłopecka wyrokiem z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie pod sygnatura I C 1088/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz naszych Klientów dochodzone kwoty tj. ponad 170 tys. złotych oraz 50 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do dnia zapłaty. Co ciekawe w tej sprawie nasze roszczenie główne dotyczyło odfrankowienia. Sąd uznał jednak, że po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych, umowa nie może dalej obowiązywać i ustalił nieważność umowy w całości, uwzględniając tym samym nasze powództwo ewentualne.

Naszym Klientom oczywiście serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!