loader image

Naszym Klientom należy się dodatkowo kwota odsetek ustawowych! Kolejna wygrana z mBank

Tydzień zaczynamy bardzo dobrymi wieściami!

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Poznaniu (I ACa 349/22) potwierdził nieważność umowy zawartej z mBank S.A. dot. kredytu indeksowanego do USD. Sąd oddalił w całości apelację banku, uwzględniając jednocześnie nasza apelację. Nasza apelacja dotyczyła niewielkiego zakresu roszczenia głównego, którą Sąd Okręgowy w Koninie uznał za przedawnioną. Argumentowaliśmy, że termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy należy liczyć od dnia, w którym konsument dowiedział się, że umowa może być nieważna. Sąd Apelacyjny przychylił się do tego, zasadzając na rzecz Kredytobiorców dodatkową kwotę, oddaloną wyrokiem sądu I instancji.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd przyznał, że wprawdzie co do zasady, skład orzekający przychyla się do zarzutów zatrzymania, to w niniejszej sprawie należało uwzględnić argumenty strony powodowej. Mianowicie Pani Mecenas podnosiła, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania zostało doręczony tylko powodowi, zaś oświadczenie dla powódki skierowano na dawno nieaktualny adres z umowy kredytowej. Sąd przychylił się do naszego stanowiska, że oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania dla swej skuteczności wymaga jego złożenia wszystkim stronom umowy kredytowej, co w niniejszej sprawie nie nastąpiło.

Sąd utrzymał rozstrzygnięcie w sprawie odsetek ustawowych, dzięki czemu wg stanu na dzień dzisiejszy naszym Klientom należy się dodatkowa kwota 26.977,45 zł samych odsetek ustawowych!

Nie każdy poniedziałek musi być ponury! Naszym Klientom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie!