loader image

Wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański w sprawie o sygn. akt XXVIII C 20241/22 potwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z Getin Noble Bank S.A. Sąd zasądził dochodzoną przez powódkę kwotę, obciążył bank w całości kosztami procesu oraz nadał wyrokowi, w zakresie zasądzonej kwoty, rygor natychmiastowej wykonalności.

O nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności wnosiliśmy w związku ze złą kondycją finansową Getin Noble Banku. Nadanie takiej klauzuli pozwala na wszczęcie egzekucji niezwłocznie po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, bez konieczności oczekiwania na uprawomocnienie.

Niestety, Getin Noble Bank S.A. jest w restrukturyzacji, podczas której nie można wszczynać postępowań egzekucyjnych i nadany rygor natychmiastowej wykonalności w niczym nam nie pomoże (gdy składaliśmy wniosek o nadanie tego rygoru, bank nie był jeszcze w restrukturyzacji). Na szczęście w tej sprawie zostało również udzielone zabezpieczenie, dzięki któremu nasza Klientka nie musi spłacać rat kredytu w toku procesu.

Sąd niestety zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia złożenia oświadczenia przez powódkę o znajomości skutków nieważności umowy. W tym zakresie będziemy składać apelację, ponieważ odsetki należą się od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w wezwaniu przedsądowym.

W sprawie tej bank podważał status konsumencki naszej Klientki, ponieważ w umowie jako cel kredytu wpisano dowolny cel konsumencki, a po tylu latach nasza Klientka nie posiadała potwierdzeń zapłaty na wydatkowanie środków. Nasza Klientka nie prowadziła jednak nigdy żadnej działalności gospodarczej, co wystarczyło, by przekonać Sąd, że należy jej przyznać status konsumentki.