loader image

Wygrywamy w całej Polsce!

Tym razem w Kaliszu z Bankiem Millennium !

Sąd Okręgowy w Kaliszu SSO Piotr Szymankiewicz wyrokiem z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie pod sygn. I C 928/22 ustalił, że umowa zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna w całości. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 203 tys. zł i 22 tys. CHF, która stanowiła sumę dotychczas zapłaconych przez naszych Klientów rat kredytu.

Rozprawa odbyła się wyjątkowo szybko po złożeniu pozwu. Zwyczajowo sprawa w I instancji trwa około półtora roku, a w Warszawie nawet dwa razy dłużej. To niestety kwestia, na którą nie mamy większego wpływu. Czasem się udaje i sprawa kończy się szybko, tak jak było w tym przypadku.