loader image

Co robić? Działać!

Procesy sądowe trwają długo, a w ich trakcie, życie kredytobiorców się toczy i zdarzają się różne życiowe sytuację. Nasza Klientka, w sposób kontrolowany, blisko trzy lata temu zaprzestała spłaty rat kredytu na rzecz Getin Noble Bank S.A. Po około roku została pozwana. Wnieśliśmy w jej imieniu o oddalenie powództwa, a także sformułowaliśmy pozew wzajemny w związku z nadpłatą kredytu.

Kilka tygodni temu, Klientka zadzwoniła do Pani Mecenas poradzić się co zrobić, ponieważ chce kupić samochód w leasingu, a ma z tym problem, ponieważ bank dodał wpis do BIK na temat zaległości w spłacie.

Co robić? Działać!

Złożyliśmy w Sądzie wniosek o zabezpieczenie powództwa wzajemnego (wytoczonego w odpowiedzi na pozew banku) i otrzymaliśmy w pełni korzystne rozstrzygnięcie.

Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego pozwanej (powódki wzajemnej) o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania przez:

a) wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez pozwaną (powódkę wzajemną) w wysokości i terminach określonych w umowie od czasu wydania niniejszego postanowienia do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie;

b) nakazanie powodowi (pozwanemu wzajemnemu) wykreślenie dokonanych wpisów na temat zaległości kredytobiorczyni powstałej w związku z zaprzestaniem przez nią wykonywania umowy kredytu – w Biurze Informacji Kredytowej oraz Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor;

c) zakazanie powodowi (pozwanemu wzajemnemu) dokonywania dalszych wpisów na temat zaległości kredytobiorczyni powstałej w związku z zaprzestaniem przez nią wykonywania umowy kredytu hipotecznego nr 100362 z dnia 6 sierpnia 2008 r. do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.