loader image

Wygrywamy z mBank!

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 23.02.2023 r. sygn. I ACa 1029/21 w składzie SSA Krzysztof Józefowicz, SSA Mikołaj Tomaszewski i SSA Bogdan Wysocki potwierdza nieważność umowy Multiplan zawartej z mBankiem!

Bank tuż przed rozprawą apelacyjną złożył zarzut zatrzymania. Zarzut ten dotyczył kwoty 300 tys. zł tytułem zwrotu wypłaconego kredytu i 130 tys. zł tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty wypłaconego kredytu i oczywiście nie uwzględnił tego zarzutu w zakresie kwoty roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Bardzo się cieszymy, bo udało się przekonać Sąd, że powinien uwzględnić roszczenie odsetkowe co do kwoty nieobjętej zatrzymaniem. Mianowicie zarzut zatrzymania dotyczył kwoty 300 tys. zł, a kwota dochodzona przez powodów stanowiąca sumę spłat, opiewała na kwotę 346 tys. zł. Argumentowaliśmy, że jeśli sąd chciałby uwzględnić zarzut zatrzymania co do kwoty 300 tys. to powinien przyjąć, że tylko w zakresie tej kwoty, zarzut spowodował zatrzymanie naliczania odsetek ustawowych, a co do pozostałej kwoty 46 tys. zł odsetki powinny biec nadal do dnia zapłaty. Często zdarza się, że sądy uwzględniając zarzut zatrzymania niejako bezrefleksyjnie zatrzymują bieg odsetek co do całej dochodzonej kwoty. Sąd Apelacyjny w ustnych motywach stwierdził, że słusznie Pani Mecenas zwróciła uwagę na problem odsetek i przyznał jej rację, że należy roszczenie odsetkowe rozbić na kwotę zatrzymana i pozostałą.

Jednocześnie będziemy wnosić o sprostowanie orzeczenia, ponieważ sąd w sentencji wyroku wpisał (uwzględniając zarzut zatrzymania), że zasądza kwotę X za jednoczesną „zapłatą” kwoty Y, a tymczasem naszym daniem sąd powinien użyć zwrotu „za jednoczesnym zaoferowaniem”. Drobny niuans językowy, ale zmieniający sens zarzutu zatrzymania. Wierzymy, że uda się to zmienić sprostowaniem, ewentualnie rozważymy inne działania na wypadek nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie.