loader image

WIBOR

„Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość” (Vincent van Gogh)

W I B O R

W dniu dzisiejszym, po wielu tygodniach analiz prawnych i pracy zespołu kancelarii, Pani Mecenas złożyła podpis pod pierwszymi dokumentami przeciwko bankom w sprawach umów złotówkowych w związku ze stosowaniem zapisów abuzywnych w zakresie oprocentowania opartego o stawkę WIBOR.

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla kredytów opartych o zmienne oprocentowanie, udzielanych w złotych.

Analiza wielu umów kredytowych doprowadziła nas do wniosku, że banki dopuściły się naruszenia przepisów w procedurze udzielania kredytów złotówkowych, co może stanowić podstawę nieważności tych umów lub prowadzić do wyeliminowania z nich wadliwego wskaźnika oprocentowania.

Co zarzucamy umowom powiązanymi z WIBOR?

⛔️ wysokość wskaźnika jest w istocie arbitralnie ustalana przez tzw. panelistów tj. największe banki;

⛔️ sposób ustalania wysokości wskaźnika WIBOR (tzw. fixing) jest sprzeczny z przepisami rozporządzenia BMR, ponieważ fixing oparty jest na analizie deklarowanych kosztów transakcji, a nie na rzeczywistych transakcjach (takie mają miejsce niezwykle rzadko);

⛔️ kredytobiorcy nie byli informowani w prawidłowy sposób o skali ryzyka finansowego jakie przyjmują na siebie w związku z oparciem oprocentowania o wskaźnik WIBOR;

⛔️ banki nie informowały kredytobiorców w jaki dokładnie sposób ustalane jest oprocentowanie ich kredytów, by umożliwić im kontrole prawidłowości tego procesu;

⛔️ na kredytobiorców przerzucono całość ryzyka zmiennego oprocentowania i ryzyko to jest niczym nieograniczone.

W zależności od banku, często dochodzą dodatkowe argumenty, jak np. jednostronne ograniczenie ryzyka spadku stóp procentowych.

Trzymajcie kciuki za powodzenie procesów!