loader image

Zabezpieczenie Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie SSO Bartłomiej Biegański postanowieniem z dnia 27.02.2023 roku wstrzymał obowiązek dokonywania spłat kredytu do czasu zakończenia postępowania. Udzielenie naszym Klientom zabezpieczenia cieszy za każdym razem, ponieważ jak dobrze wiemy procesy sądowe w sprawach o roszczenia z tytułu umów frankowych mogą potrwać bardzo długo. Mając zawieszenie spłaty, czas chociaż trochę przestaje mieć znaczenie