loader image

Wakacje wakacjami, a my ciężko pracujemy

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie I ACa 1581/22 w składzie SSA Wiesława Kuberska, SSA Jolanta Jachowicz, SSA Jacek Pasikowski oddalił apelację banku Raiffeisen International AG od korzystnego dla Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Orzeczenie Sądu jest wzorcowe:

  • zasądzona kwota stanowiąca sumę wpłat dokonanych przez powoda na rzecz banku na moment składania pozwu
  • odsetki ustawowe zasądzone od dnia wezwania
  • nieuwzględniony zarzut zatrzymania

Sąd Apelacyjny w krótkim, ale dosadnym ustnym uzasadnieniu wyjaśnił, że sprawa nieważności umów kredytowych, takich jak kredyt indeksowany dawnego Polbanku jest w orzecznictwie przesądzona. Sąd dodał, że znane są sądowi zupełnie pojedyncze odmienne judykaty Sądu Najwyższego, ale podkreślił, że jako sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, nie są one dla Sądu Apelacyjnego wiążące.

Sąd w pełni podzielił nasze argumenty, że brak jest podstaw do uwzględniania zarzutu zatrzymania i to niezależnie od tego, czy umowa kredytu jest umową wzajemną.

Naszym Klientom gratulujemy i gwarantujemy pomoc w rozliczeniu nieważnej umowy i wykreśleniu hipoteki.