loader image

Posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie podjęcia tzw. uchwały frankowej – zagadnienie prawne sygn. akt III CZP 25/22

Drodzy Państwo,

Już za kilka dni – 25 kwietnia 2024 r., Sąd Najwyższy zbierze się, by w składzie pełnej izby cywilnej odpowiedzieć na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych. Treść zadanych pytań dostępna jest tutaj.

Czy czeka nas powrót do odfrankowienia tj. pozostawienia umowy w mocy z usunięciem jedynie klauzul niedozwolonych?

Pełen skład izby cywilnej liczy 28 sędziów. W związku z tym, że skrupulatnie zbieramy od kilku lat orzecznictwo Sądu Najwyższego, mamy dane do przeprowadzenia analizy tego orzecznictwa. Postanowiliśmy sprawdzić, jak poszczególni sędziowie orzekali w ostatnim czasie.

Poniżej prezentujemy zestawienie, podając po jednym przykładzie korzystnego orzeczenia (wyroku lub postanowienia o oddaleniu skargi kasacyjnej banku) wydanego przez Sędziego SN opartego na założeniu nieważności umowy w całości:

 1. SSN Joanna Misztal-Konecka, postanowienie z 12.02.2024 r. sygn. I CSK 2906/23;
 2. SSN Adam Doliwa, postanowienie z dnia 20.02.2024 r sygn. I CSK 6348/22;
 3. SSN Agnieszka Góra-Błaszczykowska, postanowienie z dnia 20.02.2024 r. sygn. I CSK 6877/22;
 4. SSN Jacek Grela, postanowienie z dnia 18.01.2024 r. sygn. I CSK 1057/23;
 5. SSN Paweł Grzegorczyk, postanowienie z dnia 23.02.2024 r. sygn. I CSK 6492/22;
 6. SSN Krzysztof Grzesiowski, postanowienie z dnia 20.02.2024 r. sygn. I CSK 6384/22;
 7. SSN Agnieszka Jurkowska-Chocyk, postanowienie z dnia 7.02.2024 r. sygn. I CSK 6126/22;
 8. SSN Maciej Kowalski, postanowienie z dnia 31.10.2023 r. sygn. I CSK 5997/22;
 9. SSN Marcin Krajewski, postanowienie z dnia 6.12.2023 r. sygn. I CSK 323/23;
 10. SSN Marcin Łochowski, postanowienie z dnia 16.11.2023 r. sygn. I CSK 3355/23;
 11. SSN Mariusz Łodko, postanowienie z dnia 15.02.2024 r. sygn. I CSK 5977/22;
 12. SSN Małgorzata Manowska, postanowienie z dnia 20.02.2024 r. sygn. I CSK 2463/23;
 13. SSN Grzegorz Misiurek, postanowienie z dnia 6.12.2023 r. sygn. I CSK 5896/22;
 14. SSN Władysław Pawlak, postanowienie z dnia 19.01.2024 r. sygn. I CSK 425/23;
 15. SSN Marta Romańska, postanowienie z dnia 28.11.2023 r. sygn. I CSK 6167/22;
 16. SSN Ewa Stefańska, postanowienie z dnia 8.02.2024 r. sygn. I CSK 3655/23;
 17. SSN Piotr Telusiewicz, postanowienie 12.02.2024 r. sygn. I CSK 5295/22;
 18. SSN Roman Trzaskowski, postanowienie z dnia 12.01.2024 r. sygn. I CSK 4451/23;
 19. SSN Krzysztof Wesołowski, postanowienie z dnia 23.02.2024 r. sygn. I CSK 1715/23;
 20. SSN Mariusz Załucki, postanowienie z dnia 20.02.2024 r. sygn. I CSK 5200/22;
 21. SSN Kamil Zaradkiewicz, postanowienie z dnia 20.10.2023 r. sygn. I CSK 1546/23;
 22. SSN Agnieszka Piotrowska, postanowienie z dnia 26.03.2024 r. sygn. I CSK 519/24;
 23. SSN Monika Koba, postanowienie z dnia 29.02.2024 r. sygn. I CSK 1250/23.

W niektórych orzeczeniach SN możemy przeczytać:

„w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości możliwość stwierdzenia nieważności umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne.” (zob. sygn. I CSK 6348/22, I CSK 6492/22)

W stosunku do poniższych Sędziów nie znaleźliśmy żadnych orzeczeń, były one niekorzystne lub stanowiły przyjęcie skargi kasacyjnej banku do rozpoznania:

 • SSN Beata Janiszewska
 • SSN Dariusz Pawłyszcze
 • SSN Karol Weitz
 • SSN Jacek Widło
 • SSN Dariusz Zawistowski

Łącznie 23 Sędziów SN wydało w ostatnim czasie co najmniej kilka korzystnych rozstrzygnięć, To nie oznacza oczywiście, że nie zdarzyły się również niekorzystne orzeczenia z uwagi na indywidualne okoliczności. Wierzymy zatem, że Sędziowie nie zmienią swojego poglądu i potwierdzą ugruntowaną linię orzeczniczą sądów powszechnych ukształtowaną w kierunku nieważności umów w całości.