loader image

Brak kategorii

Brak podstaw do pouczania kredytobiorców o skutkach nieważności umowy oraz zasadność zasądzania odsetek ustawowych

Roszczenie kredytobiorców o zapłatę i ustalenie nieważności umowy staje się wymagalne (w rozumieniu przepisów o odsetkach ustawowych za opóźnienie) z upływem terminu wskazanego na zapłatę w przesłanym bankowi wezwaniu przedsądowym i od tego dnia pozwana pozostaje w zwłoce ze spełnieniem żądanego świadczenia pieniężnego. Najpóźniej w tej samej chwili (upływu terminu wskazanego w wezwaniu) nastąpiła trwała bezskuteczność umowy, …

Brak podstaw do pouczania kredytobiorców o skutkach nieważności umowy oraz zasadność zasądzania odsetek ustawowych Read More »

Sądy potwierdzają brak podstaw do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Nie znam jak dotąd żadnego wyroku sądu, który zasądzałby na rzecz banku wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w jakiejkolwiek postaci. Wręcz przeciwnie, zewsząd płyną krytyczne głosy co do takiej koncepcji. Roszczenie takie, tak samo jak żądanie waloryzacji sądowej jest oczywiście sprzeczne z celami dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych …

Sądy potwierdzają brak podstaw do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Read More »

Sąd Najwyższy potwierdza nieważność tzw. kredytów frankowych 

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, wydał dwa ważne rozstrzygnięcia z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawach II CSKP 975/22 (kredyty indeksowane) oraz II CSKP 415/22 (kredyty denominowane). Orzeczenia te zostały wydane w ramach rozpoznania skarg kasacyjnych banków potwierdzają zasadność stwierdzania nieważności umów „frankowych” w całości.

PODSUMOWANIE 2021 roku w sprawach FRANKOWYCH

2021 rok był bardzo korzystny dla Kredytobiorców! miniony rok należy uznać za bardzo korzystny dla Kredytobiorców w walce z Bankami! Chociaż nie doczekaliśmy się kompleksowej uchwały zapowiadanej przez Sąd Najwyższy, nie przeszkodziło to sądom powszechnym, by lawinowo stwierdzać nieważność umów kredytowych. W sprawach kredytów frankowych nie pytamy już o to czy umowy są nieważne ale o …

PODSUMOWANIE 2021 roku w sprawach FRANKOWYCH Read More »

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w pełni podziela nasze argumenty…

Nowy Rok zaczynamy od świetnych wiadomości! 4 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim SSO Alina Gąsior w sprawie I C 809/21 ogłosił wyrok, w który: ustala, że umowa z mBank (Multiplan) jest nieważna; zasądza na rzecz naszych Klientów całość dochodzonego roszczenia tj. 120 tys. zł i ok. 40 tys. CHF wraz z odsetkami …

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w pełni podziela nasze argumenty… Read More »

Kolejna umowa denominowana banku Raiffeisen nieważna!

Na fali noworocznych sukcesów przynosimy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2022 r. sygn. I C 530/20 SSO Katarzyna Sokólska: umowa kredytu denominowanego z Raiffeisen Bank International AG bezwzględnie nieważna zasądzone kwoty dochodzone pozwem stanowiące sumę wszelkich kwot wpłaconych od początku umowy na rzecz banku (około 390 tys. zł) zasądzone odsetki ustawowe …

Kolejna umowa denominowana banku Raiffeisen nieważna! Read More »

Rzekomy kredyt walutowy okazał się nie do końca takim być…

19 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny SSR del. Anna Mikołajczak uwzględniła w całości pozew naszych Klientów i ustaliła, że umowa MIX Hipoteczny zawarta z PKO BP S.A. jest nieważna i zasądziła na rzecz Kredytobiorców ponad 290 tys. zł (suma wszelkich wpłat na rzecz Banku od początku umowy) wraz z odsetkami …

Rzekomy kredyt walutowy okazał się nie do końca takim być… Read More »

Bank wzywa kredytobiorcę do zapłaty – po co i co zrobić, gdy otrzymamy wezwanie?

Część banków zaczęła wysyłać do swoich Klientów, którzy mają kredyty indeksowane albo denominowane do franków szwajcarskich wezwania do zapłaty. Banki wzywają do zapłaty kwoty wypłaconego kredytu, a także „wynagrodzenia”. Co zrobić, gdy otrzymamy takie wezwanie? Przede wszystkim nie panikować! Kluczowe jest zrozumienie, po co bank w ogóle wysłał to pismo. Masowe wysyłanie wezwań wynika głównie …

Bank wzywa kredytobiorcę do zapłaty – po co i co zrobić, gdy otrzymamy wezwanie? Read More »

Dlaczego bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Banki od jakiegoś czasu straszą kredytobiorców, że po wygranej sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytowej, będą dochodziły od kredytobiorców „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. Przypomnijmy, że w przypadku nieważności umowy, każda ze stron zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie to, co od niej otrzymała- bank musi więc zwrócić kredytobiorcy sumę wszystkich kwot spłaconych w wykonaniu umowy, …

Dlaczego bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału Read More »

Po raz kolejny wygrywamy z mBank

Z radością informujemy o wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13 września 2021 r. sygn. XVIII C 486/21 SSO Magdalena Horbacz. Sąd ustalił nieważność umowy mBank (stary portfel) i zasądził na rzecz naszych Klientów całość dochodzonego roszczenia tj. 135 tys. złotych i 44 tys. CHF wraz z kosztami zastępstwa procesowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia …

Po raz kolejny wygrywamy z mBank Read More »