Ile kosztuje postępowanie w sprawie o zapłatę?

Na koszty postępowania w sprawie o zapłatę składają się między innymi koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego. Wysokość tych kosztów uzależniona jest głównie od wysokości dochodzonej przez nas kwoty.

 

Na koszty sądowe składają się między innymi opłata od pozwu oraz inne wydatki, jak np. koszty opinii biegłego. Wraz ze złożeniem pozwu do sądu powód zobowiązany jest do uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata od pozwu uzależniona jest od trybu postępowania oraz wartości przedmiotu sporu.

 

Wysokość opłat sądowych uregulowana została w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm.) – do pobrania tutaj.

 

Pamiętaj, by dowód uiszczenia opłaty dołączyć do pozwu, ułatwi to zaksięgowanie dokonanej wpłaty.

 

Rozróżnia się opłaty stałe i stosunkowe. Opłaty stałe dotyczą spraw, które są rozpoznawane przez sąd w postępowaniu uproszczonym.

 

Kiedy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym?

 

1) roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

Opłaty stałe wynoszą:

· 30 zł , jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie nie przekracza 2 000 zł,

· 100 zł, jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie jest w granicach od 2 000 złotych do 5 000 zł,

· 250 zł jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie jest w granicach od 5 000 złotych do 7 500 zł,

· 300 zł jeżeli wartość spornej kwoty żądanej w pozwie przekracza 7 500 zł.

 

Przykład:

Firma X zakupiła od nas towar za kwotę 15.000,00 zł. Zakup dokumentuje faktura VAT. Firma X dokonała częściowej zapłaty kwoty 8.000,00 zł, do zapłaty pozostaje zatem 7.000,00 zł. Opłata sądowa w takim przypadku to 250,00 zł.

 

Pamiętaj, pozew w postępowaniu uproszczonym musisz złożyć na urzędowym formularzu. Formularze do pobrania tutaj.

 

We wszystkich pozostałych sprawach, które nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, opłata od pozwu jest opłatą stosunkową i wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu, a więc kwoty, której zapłaty żądamy.

 

Przykład

W pozwie dochodzimy zapłaty za wykonane usługi, których wartość wynosi 34.000,00 zł. Wysokość opłaty obliczamy w następujący sposób:

34.000,00 x 5% = 1.700,00 zł

Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 1.700,00 zł.

 

Jeżeli sprawa rozpoznawana ma być w postępowaniu nakazowym, opłata od pozwu wynosi 1,25 % od kwoty, której żądamy.  O tym, kiedy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu nakazowym przeczytasz tutaj.

 

Przykład

Dochodzimy zapłaty za wykonane roboty budowlane na kwotę 28.000,00 zł. Dłużnik wcześniej uznał dług podpisując porozumienie o dobrowolnej zapłacie, w którym potwierdził istnienie roszczenia. Opłata sądowa w takim przypadku obliczana jest następująco:

28.000,00 * 1,25 % = 350 zł

 

Na koszty postępowania w sprawie o zapłatę składają się również koszty zastępstwa procesowego. Jeżeli zlecamy prowadzenie sprawy Kancelarii Prawnej ponosimy koszty wynagrodzenia pełnomocnika. Strona przegrywająca sprawę jest jednak zobowiązana je nam zwrócić. Minimalna wysokość kosztów następstwa procesowego uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Wysokość kosztów zastępstwa uzależniona jest od wysokości dochodzonej kwoty oraz od trybu postępowania. Koszty te kształtują się następująco:

 

do 500 zł – 90 zł

powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 

Jeżeli w sprawie wydawany jest nakaz zapłaty i sprawa kończy się na etapie uprawomocnienia nakazu zapłaty, minimalne koszty zastępstwa procesowego kształtują się następująco:

 

do 500 zł – 60 zł;

powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

Informacje o dochodzeniu wierzytelności znajdziesz tutaj

 

Pamiętaj, że rozporządzenie określa wysokość minimalnych stawek. W rzeczywistości wynagrodzenie może być wyższe, ponieważ uzależnione jest od stopnia skomplikowania danej sprawy. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu ustalenia dokładnych kosztów postępowania. 

 

 

17 października 2018

Blog

O nas

Kancelaria Adwokacka Rzepczyk-Zgoła powstała z myślą o obsłudze prawnej przedsiębiorców.

 

Przedmiotem zainteresowania oraz działalności Kancelarii są w szczególności zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa przedsiębiorców i spółek) oraz prawa międzynarodowego, także w kontekście procesowym.

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych świadczenie przez Kancelarię usług ma zasięg eksterytorialny i pozwala na utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami.

 

Świadczymy pomoc prawną m.in. w miejscowościach: Poznań, Gądki, Kórnik, Szczytniki, Środa Wlkp., Jarocin, Śrem.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

 

  

              ul. Bóżnicza 2/2,

              61 - 751 Poznań                

              kancelaria@rzepczykzgola.com

              tel. 517 619 806

 

Ochrona danych osobowych

 

 

 

adwokat Poznań, adwokat Jarocin, adwokat Środa Wlkp., adwokat Kórnik, adwokat Szczytniki, 

zakładanie spółek, obsługa spółek, kancelaria, prawnik, frankowicze, pozew przeciwko bankowi,