Odszkodowanie za odwołany albo opóźniony lot

Uwaga! Poniższe zasady minimalnej ochrony praw pasażerów obowiązują, jeżeli lot rozpoczynał się lub kończył na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niezależnie od przewoźnika (linie tradycyjne, czarterowe, niskokosztowe).

 

 1. Odwołanie lotu*

 

W przypadku odwołania lotu (niezależnie od przyczyny odwołania) pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

a)  zwrotem w terminie siedmiu dni, pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, - lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;

b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w

najwcześniejszym możliwym terminie; lub

c) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w

późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

 

Niezależnie od przyczyny odwołania lotu (również z powodu złych warunków atmosferycznych) przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia bezpłatnie pasażerom:

 • posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;

 • zakwaterowania w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;

 • transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

 • dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.

 

W przypadku odwołania lotu pasażerom przysługuje odszkodowanie w zryczałtowanej wysokości:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów

 

W przypadku, gdy przewoźnik zaproponował alternatywny lot, którego czas przelotu nie przekracza odpowiednio 2, 3 lub 4 godzin od zaplanowanego, wysokość odszkodowania może zostać pomniejszona o 50%.

Odszkodowanie jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowymi lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgoda pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług.

 

Odszkodowanie nie przysługuje jeżeli:

 • odwołanie lotu jest konsekwencją wystąpienia siły wyższej, czyli wyjątkowych okoliczności niezależnych od przewoźnika, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te, zgodnie z prawem unijnym, to np. warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa czy destabilizacja polityczna;

 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu najpóźniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu,

 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,

 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym.

 

*Powyżej opisane prawa przysługują również w przypadku odmowy przyjęcia na pokład (np. z powodu over booking)

 

 1. Opóźnienie lotu

 

Bezpłatne świadczenia opisane powyżej przysługują pasażerom w przypadku opóźnienia, które w zależności  od długości trasy wynosi:

 • 2 lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów; lub

 • 3 lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3500 kilometrów, lub

 • 4 lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów

 

W przypadku opóźnienia powyżej 5 godzin pasażerom przysługują prawa określone w punkcie I. 1 powyżej (tzn. jak w przypadku odwołania lotu).

 

Za ponad 3-godzinne opóźnienie lotu należy się odszkodowanie!

 

W przypadku, gdy z powodu opóźnienia pasażer dotrze do miejsca docelowego z 3 godzinnym opóźnieniem przysługuje mu odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności należy złożyć bezpośrednio u przewoźnika reklamację wskazując jej powód i podając podstawowe informację, takie jak dane osobowe pasażerów, planowana data podróży, numer lotu i biletu.  Prawo nie określa terminu na ustosunkowanie się przewoźnika do reklamacji, zazwyczaj jednak następuje to w terminie do 30 dni. W przypadku naruszenia przez przewoźnika praw pasażerów, możliwe jest złożenie skargi do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (we) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

 

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań za odwołanie i opóźnienie do nas. Zgłoś się do nas po pomoc!

05 października 2018

Blog

O nas

Kancelaria Adwokacka Rzepczyk-Zgoła powstała z myślą o obsłudze prawnej przedsiębiorców.

 

Przedmiotem zainteresowania oraz działalności Kancelarii są w szczególności zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa przedsiębiorców i spółek) oraz prawa międzynarodowego, także w kontekście procesowym.

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych świadczenie przez Kancelarię usług ma zasięg eksterytorialny i pozwala na utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami.

 

Świadczymy pomoc prawną m.in. w miejscowościach: Poznań, Gądki, Kórnik, Szczytniki, Środa Wlkp., Jarocin, Śrem.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

 

  

              ul. Bóżnicza 2/2,

              61 - 751 Poznań                

              kancelaria@rzepczykzgola.com

              tel. 517 619 806

 

Ochrona danych osobowych

 

 

 

adwokat Poznań, adwokat Jarocin, adwokat Środa Wlkp., adwokat Kórnik, adwokat Szczytniki, 

zakładanie spółek, obsługa spółek, kancelaria, prawnik, frankowicze, pozew przeciwko bankowi,