loader image

Polisolokaty i UFK

Zespół Kancelarii opracował autorską augmentację i taktykę procesową w sprawach polisolokat i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Uważamy, że cześć produktów dostępnych niegdyś na rynku, jest całkowicie nieważna. Oznacza to możliwość odzyskania zainwestowanego kapitału w całości mimo spadku wartości jednostek uczestnictwa.

Czym są polisolokaty? To produkty oferowane przez ubezpieczycieli, często za pośrednictwem banków, łączące w sobie elementy umowy ubezpieczeniowej oraz inwestycji. Konsument zachęcany stabilnym wzrostem lokowanych funduszy, powierzał ubezpieczycielowi znaczne sumy pieniężne. Niektóre produkty opierały się na inwestycjach w fundusze inwestycyjne zamknięte.

Zapraszamy do kontaktu celem bezpłatnej, wstępnej analizy posiadanej przez Państwa umowy ubezpieczenia. Podejmujemy się spraw przeciwko: Europa, Compensa, Aviva, Allianz, Nordea Aegon, Skandia, Generali (Omniprofit), PKO Życie (poprzednio Nordea), AXA, Open Life, ING, HDI, Gerling, Uniqa, PZU, Concordia, Cardiff.