Postępowanie nakazowe a upomianwcze

Kiedy w sprawie wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a kiedy w nakazowym? Czym różni się nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym? Jakie są zalety postępowania nakazowego? W dzisiejszym wpisie, odpowiedź na te i wiele innych pytań.

 

Sprawa o zapłatę może być rozpoznana w postępowaniu upominawczym albo nakazowym. O procedurze dochodzenia wierzytelności przeczytasz tutaj.

 

Jakie sprawy rozpoznawane są w postępowaniu nakazowym?

 

W postępowaniu nakazowym rozpoznawane są sprawy o zapłatę, jeżeli nasze roszczenie udowodnione jest za pomocą jednego z poniższych dowodów:

  • dokumentem urzędowym;
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
  • wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem należycie wypełnionym, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości

 

Jeżeli nasze roszczenie udowodnione jest za pomocną jednego z powyższych dokumentów, sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 

Jakie sprawy rozpoznawane są w postępowaniu upominawczym?

 

W postępowaniu upominawczym rozpoznawane są sprawy o roszczenia pieniężne, czyli o zapłatę. Jeżeli nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli:

  • nasze roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne;
  • przytoczone przez nas okoliczności nie budzą wątpliwość;
  • zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego;
  • miejsce pobytu pozwanego jest znane i doręczenie mu nakazu może nastąpić w kraju
  •  

Jakie są różnice między nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym a upominawczym?

 

Zasadnicze różnice między nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym a upominawczym dotyczą wysokości opłaty od pozwu oraz trybu odwoławczego. Różnice przedstawiono w poniższej obrazowej tabeli

 

Nakazowe

Upominawcze

Wysokość opłaty od pozwu

1,25 % od wartości dochodzonej kwoty

5 % od wartości dochodzonej kwoty

Przedmiot postępowania

Roszczenia pieniężne i świadczenie rzeczy zamiennych

Roszczenia pieniężne

Szczególne dowody

Konieczne szczególne dowody szczegółowo wymienione powyżej np. weksel, czek czy uznanie długu

Brak szczególnych wymogów co do załączanych do pozwu dowodów

Środek zaskarżenia

Zarzuty w terminie 14 dni od doręczenia nakazu – nakaz zapłaty nie traci mocy na skutek wniesienia zarzutów, a sąd w wyroku utrzymuje w mocy albo uchyla nakaz zapłaty

Sprzeciw w terminie 14 dni od doręczenia nakazu – nakaz zapłaty traci moc na skutek wniesienia sprzeciwu, a sąd w wyroku zasądza roszczenie albo oddala powództwo. Od wyroku przysługuje apelacja.

Możliwość zabezpieczenia

Nakaz zapłaty wydany w trybie nakazowym stanowi podstawę zabezpieczenia – możemy wnosić do komornika o zabezpieczenie roszczenia do chwili uprawomocnienia nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty wydany w trybie upominawczym nie daje podstaw do zabezpieczenia roszczenia.

 

Czy lepszy jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym czy upominawczym?

 

Z perspektywy powoda zdecydowanie lepszy jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Postępowanie jest tańsze, od razu po wydaniu nakazu zapłaty możemy wnosić do komornika o zabezpieczenie naszych roszczeń do czasu uprawomocnienia nakazu zapłaty. Pozwany musi ponieść wysokie koszty złożenia zarzutów od takiego nakazu zapłaty, a na skutego ich złożenia nakaz zapłaty nie traci mocy (w postępowaniu upominawczym brak jest opłaty sądowej od sprzeciwu, a na skutego jego złożenia, nakaz zapłaty traci moc).

 

O kosztach postępowania w sprawie o zapłatę przeczytasz tutaj.

 

Jeżeli mają Państwo problemy z odzyskaniem długów, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Z chęcią pomożemy Państwu odzyskać należne pieniądze.

 

 

 

 

29 września 2018

Blog

O nas

Kancelaria Adwokacka Rzepczyk-Zgoła powstała z myślą o obsłudze prawnej przedsiębiorców.

 

Przedmiotem zainteresowania oraz działalności Kancelarii są w szczególności zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa przedsiębiorców i spółek) oraz prawa międzynarodowego, także w kontekście procesowym.

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych świadczenie przez Kancelarię usług ma zasięg eksterytorialny i pozwala na utrzymywanie stałego kontaktu z Klientami.

 

Świadczymy pomoc prawną m.in. w miejscowościach: Poznań, Gądki, Kórnik, Szczytniki, Środa Wlkp., Jarocin, Śrem.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

 

  

              ul. Bóżnicza 2/2,

              61 - 751 Poznań                

              kancelaria@rzepczykzgola.com

              tel. 517 619 806

 

Ochrona danych osobowych

 

 

 

adwokat Poznań, adwokat Jarocin, adwokat Środa Wlkp., adwokat Kórnik, adwokat Szczytniki, 

zakładanie spółek, obsługa spółek, kancelaria, prawnik, frankowicze, pozew przeciwko bankowi,