loader image

Obsługa firm

Kompleksowa obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm – przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także w tamach spółek prawa handlowego.

Pomagamy na każdym etapie, począwszy od doboru formy prawnej działalności, po formalności związane z prowadzeniem firmy.

Dla naszych klientów rejestrujemy i obsługujemy wszystkie typy spółek prawa handlowego: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne.

Przykładowe usługi dla firm:

  • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, ogólnych warunków umownych
  • sporządzanie pism, w tym procesowych
  • bieżąca obsługa korporacyjna np. uchwały, obsługa zgromadzeń
  • windykacja należności – sprawy o zapłatę
  • doradztwo w procesie inwestycyjnym
  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • ochrona danych osobowych (RODO)
  • reprezentacja w procesach sądowych