loader image

Kolejna wygrana z PKO BP!

W dniu 3 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w osobie SSO Magda Inerowicz sygn. XVIII C 1038/20 wydała wyrok, w którym:

– ustaliła, że umowa Nordea Habitat przejęta przez bank PKO BP jest nieważna

– zasądziła na rzecz kredytobiorców 117.460,64 zł oraz 36.422,16 CHF (suma wszystkich dotychczas zapłaconych rat) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 29 maja 2020 r. (data wynikająca z wezwania przedsądowego)

– obciążyła bank całością kosztów procesowych

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia ograniczył się w zasadzie do stwierdzenia, że podziela w całości argumenty pozwu. W pozwie powoływaliśmy się na bezwzględną nieważność umowy. Umowy Nordea Hahitat były specyficznym produktem – ni to indeksowany ni denominowany kredyt (posiada cechy obu typów umów). Sprawa byla o tyle specyficzna, że kredytobiorcy podpisali w 2019 r. porozumienie dotyczące oprocentowania, w którym uznali saldo zadłużenia. Przedstawiliśmy w toku procesu argumentacje, że nie ma to żadnego znaczenia.

To dopiero 1:0 dla nas. Nasi Klienci wiedzą, że mogą na nasz zespół liczyć, gdyby bank pozwał ich o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.