loader image

Kalisz zdobyty!

Wreszcie, po dwóch latach zakończyła się sprawa z powództwa Kredytobiorców przeciwko mBank S.A., która toczyła sie w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. SO w Kaliszu w składzie SSO Anna Kruk sygn. I C 340/20 uwzględniła w całości nasze powództwo ustalając, że umowa mPlan jest nieważna oraz zasądzając na rzecz naszych Klientów ponad 75 tys. zł (suma rat za cały okres kredytowania) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30.04.2019 r.

Sąd uznał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja z umowy sprawia, że umowa nie może być dalej wykonywana i jest nieważna.

Sprawa była w międzyczasie zawieszona do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy. Na skutek naszego zażalenia Sąd Apelacyjny w Łodzi odwiesił sprawę. W sprawie przesłuchani byli świadek banku oraz Kredytobiorcy. W sprawie odbyły się dwie rozprawy.

To pierwsze orzeczenie, które udało się naszej Kancelarii uzyskać w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Takich orzeczeń w Kaliszu jest zaledwie kilka. Mamy jednak nadzieję, że sprawy nabiorą tempa!