loader image

Wygrywamy podwójnie z Getin Noble Bank S.A. – Bank bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Sąd Okręgowy w Poznaniu w osobie SSO Magdalena Horbacz w sprawie pod sygn. XVIII C 2644/21:

  • oddalił pozew Getin Noble Bank S.A. złożony w kilku wersjach ewentualnych: o zapłatę z ważnej umowy, o zapłatę z nieważnej umowy i o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału
  • uwzględnił nasze powództwo wzajemne ustalając nieważność umowy kredytowej i zasądzając kwotę ponad 26 tys. PLN stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą przez bank a spłaconą przez naszą Klientkę
  • sąd obciążył bank podwójnymi kosztami zastępstwa procesowego – raz z powództwa banku i raz z powództwa wzajemnego naszej Klientki!

W tej sprawie Powódka zdecydowała się z naszym wsparciem świadomie zaprzestać spłaty kredytu i czekać, aż zostanie pozwana przez bank. To droga, którą czasami warto rozważyć, ale zaprzestanie spłaty musi nastąpić w sposób kontrolowany. Należy zadbać o złożenie reklamacji w banku, poinformowanie o zaprzestaniu spłaty z powołaniem się na nieważność umowy i powiadomienie o aktualnym adresie do doręczeń!