loader image

Kolejna nieważność – GeMoney Bank S.A.!

Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Maria Prusinowska, sygn. XII C 2266/21) wyrokiem z dnia 30 czerwca 2023 r. ustalił, że umowa zawarta przez naszych Klientów z GeMoney Bankiem S.A. jest w całości nieważna i zasądził zwrot dochodzonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wezwania oraz zwrotem kosztów procesu.

Umowy dawnego GeMoney Banku, przejęte do obsługi przez BPH S.A. są specyficzne, ponieważ w swojej treści w § 17 „precyzują” (pozornie) w jaki sposób bank ustala wysokość kursów walut, które mają zastosowanie do przeliczeń wypłacanej i spłacanej kwoty kredytu. To doprecyzowanie polega na tym, że umowa wskazuje, że kurs ustalany jest jako kurs średni NBP +/- marża banku. Ile ta marża banku będzie wynosić? Konia z rzędem temu, kto z umowy będzie w stanie to wyczytać!

Sądy coraz rzadziej dają się nabrać na narrację banku, że można z umowy wykreślić samo sformułowanie „plus/minus marża banku” i pozostawić w umowie kurs średni NBP franka szwajcarskiego. Bynajmniej poznańska apelacja nie podąża tą drogą!