loader image

Kolejny raz wygrywamy w Kaliszu!

Przynosimy kolejne dobre wieści z Kalisza. Dzisiaj, 28 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w składzie SSO Małgorzata Pilarczyk w sprawie I C 566/21 wydał wyrok w sprawie kredytobiorców przeciwko PKO BP S.A. (umowa Własny Kąt Hipoteczny), w którym ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził dochodzoną kwotę pieniężną stanowiącą sumę dotychczas zapłaconych rat wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu przedsądowym oraz kosztami procesu.

Sąd w ustnym uzasadnieniu podzielił argumentację pozwu o złotowym charakterze kredytu denominowanego i przychylił się do tezy o nieważności umowy po wyeliminowaniu z niej postanowień niedozwolonych.

Cieszymy się bardzo i czekamy na dogrywkę w apelacji!