loader image

Bankowi nie należy się wynagrodzenie

Mamy to! Wyrok – marzenie każdego kredytobiorcy!

Chcąc w pełni zabezpieczyć interesy naszych Klientów, poszliśmy o krok dalej niż dotychczas i wnieśliśmy do sądu nie tylko o to, by sąd potwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna, ale również by potwierdził, że bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

Efekt jest rewelacyjny! Sąd Okręgowy w Poznaniu SSO Ewa Pijańska w wyroku z dnia 22.12.2022 r. sygn. XVIII C 776/21 potwierdził, że:

  • zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. umowa kredytowa jest nieważna w całości;
  • bankowi nie należy się od naszych Klientów żadne dodatkowe świadczenie czy wynagrodzenie ponad kwotę wypłaconego kredytu;
  • Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę stanowiącą sumę wszystkich uiszczonych dotychczas wpłat;
  • Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorców odsetki ustawowe liczone od upływu terminu wskazanego w wezwaniu przedsądowym;
  • Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości!

W związku z tym, że banki od pewnego czasu zaczęły straszyć kredytobiorców pozwami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, postanowiliśmy rozszerzyć nasze pozwy o dodatkową kwestię, a mianowicie ustalenie, że bankowi takie wynagrodzenie się nie należy. W toku sprawy przytoczyliśmy szereg argumentów na to, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także że nasi Klienci posiadają interes prawny w tym, by Sąd przesądził o tym w złożonej przez nas sprawie.

Bank w odpowiedzi na nasz pozew straszył roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, co dało nam podstawy do wykazania interesu prawnego w ustaleniu braku podstaw do tego – po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, rozszerzyliśmy więc powództwo, co się opłaciło!

Dzięki temu, że kwestia ta została przesądzona z góry w zainicjowanym przez nas sporze, nasi Klienci nie będą narażeni na proces z powództwa banku. Wszystkie kwestie sporne zostały rozstrzygnięte w ramach jednej sprawy.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za zaufanie. To pierwszy wyrok naszej Kancelarii rozstrzygający tak wszechstronnie sprawę. W skali Polski zapadło już kilka takich orzeczeń, oby było ich więcej!

Czekamy na apelacje banku! Trzymajcie Państwo kciuki, by sprawa doczekała się szybko prawomocnego wyroku!

Sprawę prowadziła adwokat Żaneta Rzepczyk-Zgoła – zawsze osobiście obecna na rozprawach