loader image

Wygrywamy z ING Bank Śląski S.A.

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie kancelarii.

Tym razem wygraliśmy z ING Bank Śląski S.A. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w wyroku z dnia 8 lutego 2023 r. sygn. III C 1677/22 w składzie SSR del. Agnieszka Perehubka ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z bankiem ING Bank Śląski S.A. W toku sprawy bank podniósł zarzut potrącenia, który uznaliśmy i w związku z tym cofnęliśmy powództwo o zapłatę należności głównej w całości. Niemniej jednak, z uwagi na to, że roszczenie kredytobiorców było wymagalne od dnia 3.6.2022 r., przed cofnięciem powództwa skapitalizowaliśmy odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od dnia 3.6.2022 r. do dnia doręczenia oświadczenia o potrąceniu, co dało kwotę 10.271,46 zł. Dodatkowo zażądaliśmy dalszych odsetek ustawowych od tak skapitalizowanych odsetek (to jest wyjątek, który po kapitalizacji odsetek za opóźnienie uprawnia do dochodzenia „odsetek od odsetek”). Sąd przyznał nam rację, jedynie nieznacznie korygując o kilka dni początkowy bieg terminu roszczenia odsetkowego.

Zawsze staramy się myśleć otwarcie i kreatywnie, by w maksymalny sposób zabezpieczać interesy naszych Klientów